Start

Szanowni Państwo w odpowiedzi na zgłaszane przez naszych Klientów potrzeby z dniem 1 stycznia 2018 roku zapewniliśmy Państwu możliwość otrzymywania faktur za nasze usługi drogą elektroniczną, tzw. e-faktury. W celu skorzystania z powyższych usług prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie oświadczenia. Oświadczenie można doręczyć osobiście do Sekretariatu MZWiK w Pilznie, ul. Staszica 55 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00; przesłać listem tradycyjnym, faksem na nr 14 670 79 22 lub skan e-mailem na adres: info@mzwikpilzno.pl. Zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, które dla Państwa przygotowaliśmy. Oświadczenie można pobrać klikając na link

Pragniemy bardzo serdecznie powitać Państwa na stronie internetowej MZWiK w Pilźnie. Przygotowaliśmy ją z myślą o naszych klientach oraz partnerach. Jesteśmy przekonani, że nasza strona będzie wiarygodnym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie powstał w 1997 roku jako samorządowy zakład budżetowy. Dostarczamy wodę mieszkańcom miasta Pilzno, oraz miejscowości; Łęki Dolne, Łęki Górne, Strzegocice, Machowa, Zwiernik, Bielowy, Jaworze i Lipiny. Cały czas staramy się rozbudowywać sieć wodociągową na terenie miasta i gminy Pilzno, poprawiając równocześnie jakość dostarczanej wody. W chwili obecnej dysponujemy ponad 160 km wodociągów wraz z 80 km przyłączy. Mamy blisko 2500 odbiorców wody. W 2010 roku sprzedaliśmy ponad 264 000 m3 wody Do zadań naszego zakładu należy również zapewnienie odbioru ścieków z terenu Gminy Pilzno. W tym celu cały czas rozbudowujemy sieć kanalizacyjną na terenie miasta Pilzno, której długość to ponad 27km z ponad 10km przyłączy. Mamy ponad 800 dostawców ścieków do kanalizacji sanitarnej, którzy w 2010 roku odprowadzili ponad 126 000m3 ścieków. Staramy się zapewnić wszystkim mieszkańcom Gminy odbiór nieczystości samochodem asenizacyjnym z przydomowych zbiorników wybieralnych. Duży nacisk kładziemy na jakość naszych usług, w tym również na jak najlepsze funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków podlega stałej modernizacji, mającej na celu poprawę jakości ścieków oczyszczonych jak również zwiększenie przepustowości oczyszczalni bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Woda dostarczana do Państwa domów jest stale badana przez niezależne laboratoria, celem zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa odbiorców. Ujęcia wody pitnej znajdują się w wydzielonych strefach ochrony bezpośredniej. Są to cztery studnie głębinowe pobierające wodę podziemną z warstwy infiltracyjnej, bogatą w minerały, wolną od zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych. Dodatkowe uzdatnianie wody na Stacji Uzdatniania Wody w Pilźnie zmniejsza zawartość naturalnego żelaza w wodzie. Dla części mieszkańców gminy woda dostarczana jest z ujęć wody w Żdżarach, a następnie zespołem nowoczesnych pompowni, wyposażonych w antybakteryjne lampy UV (wykluczające konieczność chlorowania), tłoczona jest do gospodarstw domowych i firm z terenu Machowej, Łęk Górnych, Łęk Dolnych, Zwiernika, Lipin i północnej części Pilzna. Całość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej monitorowana jest poprzez zaawansowany system monitoringu.