DO POBRANIA - MZWiK w Pilźnie - Dbamy o środowisko

Przejdź do treści
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu
Wykaz załączników do wniosku o warunki zabudowy
Wnioski o wydanie warunków przez MZWiK w Pilźnie
Wniosek o wydanie warunków
dostawy wody i przyjęcia ścieków

Wniosek o wydanie warunków
przyjęcia ścieków
Wniosek o wydanie warunków
dostawy wody
Zlecenie oraz protokoły odbioru przyłączy
Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej
Zlecenie odbioru przyłączy
Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego
Wnioski oraz umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
Umowa o dostarczanie wody
           
               
Wniosek o zawarcie umowy
na dostawę wody i/lub
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
           
               
Umowa o odprowadzanie ścieków
Oświadczenie o akceptacji faktury elektronicznej
Wniosek wypowiedzenia umowy
W celu prawidłowego wyświetlania pobranych dokumentów zalecane jest pobranie oprogramowania do odczytu plików w formacie PDF. Link do programu Adobe Reader znajduje się obok
           
               
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Pilźnie
ul. Staszica 55 39-220 Pilzno
+48 14 672 12 98, mail: info@mzwikpilzno.pl
Copyright MZWiK Pilzno 2019
Wróć do spisu treści