OGŁOSZENIA - MZWiK w Pilźnie - Dbamy o środowisko

Przejdź do treści
OGŁOSZENIA
Poniższe ogłoszenia zawierają informacje związane z funkcjonowaniem
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
Decyzja Dyrektora RZGW PGW WP
DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie odwołania Miejskiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w Pilźnie, ul. Staszica 55 39-220 Pilzno z dnia 15.05.2018r.
Odczyty wodomierzy
Kto jest uprawniony do odczytu wodomierzy.
Odczyty  wodomierzy odbywają się w terminach określonych w umowie, dla   odbiorców  wody i dostawców ścieków w okresach co dwa miesiące, dla   odbiorców wody w okresach co trzy miesiące. Osobami uprawnionymi do   odczytu wodomierzy są :
Pan Michał Wojnarowski,
Pan Paweł Wilk,
Pan Damian Kudłacz
Pan Krzysztof Czekaj
W  przypadku braku odczytu zostawiana jest u Państwa informacja  
z prośbą o  podanie stanu wodomierza do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu: 14 672 12 98.
Na  wyraźne życzenie usługobiorcy MZWiK może wystawić fakturę za  dowolny  okres rozliczeniowy, oraz wysłać fakturę na wskazany adres. W  przypadku  braku możliwości odczytu może być wystawiona faktura  uśredniona   (średnia ilość pobranej wody lub/i odprowadzonych ścieków za  dany  okres.
Taryfy 2019
Ogłoszenie w sprawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych  przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie. Ceny obowiązują od 09.06.2019 do 08.06.2020r.
Sieci wodociągowe
Obecnie trwają prace nad rozbudową sieci wodociągowej dla części Łęk Dolnych (Pogwizdów) oraz ul. Kościuszki od strony Łęk Dolnych, wraz z niezbędną infrastrukturą.  Prace pochłoną ponad 3,67 mln złotych.
Rozwój
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie przez cały czas inwestuje w rozwój i modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowej sieci wodociągowei i kanalizacyjnej.
W ostatnich latach rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Pilźnie, doposażając ją w system nowoczesnych pompowni ścieków, nowy system zatrzymywania zanieczyszczeń stałych ( komora kraty), przebudowano separatory piasku.
Na terenie miasta i gminy Pilzno wybudowano kilkanaście kilometrów nowej kanalizacji, które spięte są ze sobą zespołami nowoczesnych pompowni.
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Pilźnie
ul. Staszica 55 39-220 Pilzno
+48 14 672 12 98, mail: info@mzwikpilzno.pl
Copyright MZWiK Pilzno 2019
Wróć do spisu treści